MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

cảm biến Rosemount

14/09/2015 10:19

CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ

Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , HCM

• LGP Trading co., Ltd : là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị , phụ tùng công nghiệp, linh kiện , phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.

• Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu tại thế giới : Germany , American Italia , Philipin, Hàn Quốc, France, India, , Japan, , Switzerland, Taiwan, Mexico, Pháp , Nga…..

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

Mobi phone : 0932.120.828 Quỳnh Như

• Email: nhu@lamgiaphu.com

• Skype : Vo.nhu83

. Yahoo: nhu.lamgiaphu

• Sản phẩm mới nhất : http://thietbilinhkiencongnghiep.mov.mn/

MÃ HÀNG

3051TG5A2B21AB4E5M5 LGP Vietnam
3051TG4A2B21AB4I1Q4 www.lamgiaphu.com
3051CD3A73A1AB4I1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3144P D1A1I1Q4 LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B1DF www.lamgiaphu.com
3051CD2A02A1AH2B1DF Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AH2B3M5 LGP Vietnam
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.lamgiaphu.com
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount
2051CG2A22A1AB4M5DF (-12 – 0 kPa) LGP Vietnam
248H A I1 N 0 NS Q4 (248HAI1N0NS-Q4) www.lamgiaphu.com
644-RANAC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3144P-D1A1E5C4Q4XA LGP Vietnam
3144P-D1A1E5C4Q4 www.lamgiaphu.com
1199WHF59-DFFWJGDC000 Đại lý cảm biến Rosemount
0065D21F0110D0160T46E1Q8 LGP Vietnam
3095MFCCS020N040032CA1J I1GQ4Q8 www.lamgiaphu.com
3051S2TG1A2E11A1AQ4 Đại lý cảm biến Rosemount
2110 1 0A NA LGP Vietnam
3144D1I1B4M5F5Q5 www.lamgiaphu.com
3144PD1A1I1B4M5F5QS Đại lý cảm biến Rosemount
CD5A02A1ASJE8M5Q4 LGP Vietnam
3051CD5A02A1A S5 E8M5Q4 0~3000KPA www.lamgiaphu.com
0301RC32B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount
0078G11C30N160E1 LGP Vietnam
0078D11C30N160E1 www.lamgiaphu.com
3144P D1A1K1B4M5F5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1151- DP3S22M4B104 LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B1M5Q4 0~1.5KPA www.lamgiaphu.com
1151DP4S52B1DF(0-8kPa) Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~8KPA LGP Vietnam
1151DP4S52B1DF(0~10kPa) www.lamgiaphu.com
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~10KPA Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP3S22M4B3(0-6kPa) LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B3M5 0~6KPA www.lamgiaphu.com
1151DP3S22B3 M4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AH2B3M5 LGP Vietnam
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.lamgiaphu.com
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount
2051CG2A22A1AB4M5DF LGP Vietnam
3051CG4A22A1KI1L4 www.lamgiaphu.com
3051CG4A22A1KB4I1M6Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21BS5B4I1M5 Q4 LGP Vietnam
3051CG4A02A1KI1S5 www.lamgiaphu.com
644HAI1XAS1 Đại lý cảm biến Rosemount
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4 LGP Vietnam
3051S2TG1A2E11A1AQ4 www.lamgiaphu.com
2110 1 0A NA Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP3E12B1 LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B1 www.lamgiaphu.com
3051L4AA0TC21ABM5F1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG5A2B21AB4K5M5P1Q4Q8 LGP Vietnam
3051TA5A2B2TBM5K5Q4 www.lamgiaphu.com
3051TA5A2B21BM5K5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD3A22A1AS2M5B4P 8Q4 LGP Vietnam
1199WPC20SSCW30LA00 www.lamgiaphu.com
1199MPC15SSCW30LA00 Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 LGP Vietnam
1199DDC56DPFWJGDA00 www.lamgiaphu.com
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1199DDC56DPFWJGDA00 LGP Vietnam
248 HANAU 2NS www.lamgiaphu.com
3051TG3A2C21AM5 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD3A02A1AM6S5 LGP Vietnam
305RC52B11B4 www.lamgiaphu.com
248 HANANONSC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 LGP Vietnam
1199DDC56DPFWJGDA00 www.lamgiaphu.com
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1199DDC56DPFWJGDA00 LGP Vietnam
DP5E22C-B1 www.lamgiaphu.com
3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4

0306RT22AA11 Đại lý cảm biến Rosemount
211011ANA LGP Vietnam
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 www.lamgiaphu.com
8732EST2A1N0M4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4 LGP Vietnam
2088G2S22A1M5B4Q4 www.lamgiaphu.com
644HAE5M5S3 Đại lý cảm biến Rosemount
248HANAU2NS LGP Vietnam
211011ANA www.lamgiaphu.com
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 Đại lý cảm biến Rosemount
211011ANA LGP Vietnam
3051CD1A22A1AM5B4 www.lamgiaphu.com
248 HANAN0NS Đại lý cảm biến Rosemount
3051CG1A23A1AM5B4DFQ4(-6.22–6.22kpa/0.12kpa) LGP Vietnam
3051CD3A23A1AM5B4DFQ4 (-248—248kpa/2.5kpa) www.lamgiaphu.com
5402AH1NA4PPVCAM1C1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
5401AH1NA4RPVCAM1C1Q4 LGP Vietnam
3051TG5A2B21AB4E5M5 0~68900 KPA www.lamgiaphu.com
3051TG4A2B21AB4I1Q4 0~10340 KPA Đại lý cảm biến Rosemount
3144PD1A1I1Q4 0~150 ℃ LGP Vietnam
3051CD3A83A1AB4I1Q4 www.lamgiaphu.com
3051CD3A73A1AB4I1Q4 0~100KPA Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AM5I5S5Q4 LGP Vietnam
0305RC52B11B4 www.lamgiaphu.com
3051CG5A02A1AM5I1S5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
0305RC22B11B4 LGP Vietnam
644RAI5C4Q4 www.lamgiaphu.com
3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8 LGP Vietnam
644RANAQ4 www.lamgiaphu.com
2090PG1S22A1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
G3S22A2S1M5CRQ4Q8 LGP Vietnam
2088G3S22A2S1M5Q4Q8 www.lamgiaphu.com
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21AKDM5 LGP Vietnam
644 RANAC4Q4 www.lamgiaphu.com
3051TG4A2B21AKDM5 Đại lý cảm biến Rosemount
2051CD2A22A1BM50408 LGP Vietnam
2051CD2A22A1BM5Q4Q8(0-250mBar) www.lamgiaphu.com
3144PD1A1K5B4M5Q Đại lý cảm biến Rosemount
3144PD1A1K5B4M5Q4 PT100 0~75℃ LGP Vietnam
3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S www.lamgiaphu.com
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5

0306RT22BA11SG LGP Vietnam
3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 www.lamgiaphu.com
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount
2051CD3A22A1AS1M5Q4

1199WDA93JFFW71DA00 LGP Vietnam
2051CD3A22A1AS1M5Q4

1199WDJ59AFFW71DA00 www.lamgiaphu.com
3051CD3A02A1KS5E5Q4Q8

0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount
475HP1ENA9GMT LGP Vietnam
475HP1EK LUGMT www.lamgiaphu.com
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount
211010ANA LGP Vietnam
475HP1EK LUGMT www.lamgiaphu.com
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount
248HANAU2NS LGP Vietnam
0065G31J0135D0225F64R07I1 www.lamgiaphu.com
211010ANA Đại lý cảm biến Rosemount
3051CA 4A52A1AB4E5C3Q4DF (range: 0- 4000 psia) LGP Vietnam
248HANAU2NS (0- 1200) www.lamgiaphu.com
3144PD1A1E5B4M5 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG3A2B21AB4E5M5 LGP Vietnam
3051TG1A2B21AB4E5M5 www.lamgiaphu.com
3051CD2A22A1AB4E5M5 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD1A22A1AB4E5M5 LGP Vietnam
3051CD3A22A1AB4E5M5 www.lamgiaphu.com
3051L3AGOMD21AAM5EM1 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TA1A2B21AB4M5I1/1199WDC59JFFWG1DA00BE LGP Vietnam
0078N15NOON020 www.lamgiaphu.com
FS846-DS1J1K5/F2: 846 I/P Đại lý cảm biến Rosemount
FS67CFSR-237 LGP Vietnam
8800DF060SA3N1D1E5M5 www.lamgiaphu.com
3051CD0A02A1AM5B3H2L4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A22A1AM5B4DFQ4 LGP Vietnam
3051CG1A22A1AM5B4DFQ4 www.lamgiaphu.com
3051CG2A23A1AM5B4DFQ4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG1A2B31AB4M5Q4 LGP Vietnam
3051TG2A2B21AB4M5Q4 www.lamgiaphu.com
3051TG3A2B21AB4M5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21AB4M5Q4 LGP Vietnam
3051CA4A02A1KM6I1HJP1P 8C3Q4QBA0135 www.lamgiaphu.com
3051TG3A2B21KB4I1M6P1P8Q4Q8S1A0135 Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3051TG4A2B21KB411M6P1P8 www.lamgiaphu.com
Q4Q8S1A0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3051S1TG4A2B11A1KB4D1I1 www.lamgiaphu.com
M5P1Q4Q8QTA0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3051CD4A02A1KM6I1HJP1P8Q4Q8A0135 www.lamgiaphu.com
3051CD4A22A1KS2M6B4I1P1P8Q4Q8A0135 Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3144PD6A1I1M5CAQ4XA www.lamgiaphu.com
0065N31J0180N0655I1XA Đại lý cảm biến Rosemount
3144PD6A1I1M5CAQ4TXA LGP Vietnam
0065N31J0100N0655I1XA www.lamgiaphu.com

Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

Đặt uy tín lên hàng đầu

Chia sẽ qua twitter bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua MySpace bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua google bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua LinkedIn bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua facebook bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua stumbleupon bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua icio bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua digg bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua yahoo bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua yahoo bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua yahoo bài: cảm biến RosemountChia sẽ qua yahoo bài: cảm biến Rosemount
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.