MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Brook Crompton Pumps

14/09/2015 09:45

CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ

Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , HCM

• LGP Trading co., Ltd : là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị , phụ tùng công nghiệp, linh kiện , phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.

• Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu tại thế giới : Germany , American Italia , Philipin, Hàn Quốc, France, India, , Japan, , Switzerland, Taiwan, Mexico, Pháp , Nga…..

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

Mobi phone : 0932.120.828 Quỳnh Như

• Email: nhu@lamgiaphu.com

• Skype : Vo.nhu83

. Yahoo: nhu.lamgiaphu

• Sản phẩm mới nhất : http://thietbilinhkiencongnghiep.mov.mn/

MÃ HÀNG

WP-DF80MM 2-PDA71MJ Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF80MS 2-PDA71MK Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF90LMX 2-PDA71MR http://lamgiaphu.com/
WP-DF90LSX 2-PDA80MG
WP-DF100LMF 2-PDA80MR Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF112MR 2-PDA90SK Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF132SGX 2-PDA90LT http://lamgiaphu.com/
WP-DF132SMX W-DF80M-90L Hotline:
WP-DF160MJ W-DF100L-112M Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF160MR W-DF132S-180L Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF160LT W-UDF200LX http://lamgiaphu.com/
WP-DF180MF W-UDF225S/M Hotline:
WP-UDF200LNX W-UDF250ME Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF200LNX W-UDF280SE Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF200LNX W-UDF280ME http://lamgiaphu.com/
WP-DF200LNX W-UDF315SE Hotline: 0
WP-UDF225MP W-UDF315ME Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF225MP W-UDF315M/L Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF250MNE W-UDF355S/M/L http://lamgiaphu.com/
WP-DF250SN W-DF80M-90L
WU-DF80MJ W-DF100L-112M Brook Crompton Americas - Electric Motors
WU-DF80MM W-DF132S-180L Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF90LMX W-DF200LX http://lamgiaphu.com/
WU-DF90LSX W-DF225S/M
WU-DF100LR W-DF250S Brook Crompton Americas - Electric Motors
WU-DF112MM W-DF250M Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF132SE W-DF280S http://lamgiaphu.com/
WU-DF132SJ W-DF280M
WU-DF160MB W-DF315S Brook Crompton Americas - Electric Motors
WU-DF160MJ W-DF315M/L Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF160LR W-DF355S/M/L http://lamgiaphu.com/
WU-DF180ME W-DF80M
WU-DF200LGX W-DF90S Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF200LGX W-DF90L Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF200LNX W-DF100L http://lamgiaphu.com/
W-DF200LNX W-DF112M
WU-DF225MN W-DF132S Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF225MN W-DF132M Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF250MNE W-DF160M http://lamgiaphu.com/
W-DF250SN W-DF160L
WP-UDF280SNE W-DF180M Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF250MN W-DF180L Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF280MNE W-UDF200LX http://lamgiaphu.com/
WP-DF280SN(3) W-UDF225S
WP-UDF315SNE W-UDF225M Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF280MN(3) W-UDF250ME Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF315MNE W-UDF280SE http://lamgiaphu.com/
WP-DF315SN W-UDF280ME
WP-UDF315MN W-UDF315SE Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF315MN W-UDF315ME Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF315MP W-UDF315M http://lamgiaphu.com/
WP-DF315MP W-UDF315L
WP-UDF315LN W-UDF355S Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF315LN W-UDF355M Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF315LP W-UDF355L http://lamgiaphu.com/
WP-DF315LP W-DF80M
WP-UDF355SG W-DF90S Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF355SG W-DF90L Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF355SJ W-DF100L http://lamgiaphu.com/
WP-DF355SJ W-DF112M
WP-UDF355SN W-DF132S Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF355SN W-DF132M Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF355MJ W-DF160M http://lamgiaphu.com/
WP-DF355MJ W-DF160L
WP-UDF355MN W-DF180M Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF355MN W-DF180L Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-UDF355LN W-DF200LX http://lamgiaphu.com/
WP-DF355LN W-DF225S
WU-DF280SNE W-DF225M Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF250MN W-DF250S Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF280MNE W-DF250M http://lamgiaphu.com/
W-DF280SN(3) W-DF280S
WU-DF315SNE W-DF280M Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF280MN(3) W-DF315S Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF315MNE W-DF315M http://lamgiaphu.com/
W-DF315SN W-DF315L
WU-DF315MN W-DF355S Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF315MN W-DF355M Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF315MP W-DF355L http://lamgiaphu.com/
W-DF315MP W-DF80ME(1)
WU-DF315LN W-DF80MJ(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF315LN W-DF90SF(1) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF315LN W-DF90LM(1) http://lamgiaphu.com/
W-DF315LN W-DF100LJ(1)
WU-DF355SG W-DF112MM(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF355SG W-DF132SE(1) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF355SJ W-DF132SJ(1) http://lamgiaphu.com/
W-DF355SJ W-DF160MB(1)
WU-DF355SN W-DF160MJ(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF355SN W-DF160LR(1) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF355MJ W-DF180ME(1) http://lamgiaphu.com/
W-DF355MJ W-UDF200LGX(2)
WU-DF355MN W-DF200LGX(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF355MN W-UDF200LNX(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF355LN W-DF200LNX(3) http://lamgiaphu.com/
W-DF355LN W-UDF225MN(2)
WP-DF90LTX W-DF225MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF90LWX W-UDF250MNE(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF100LRF W-DF250SN http://lamgiaphu.com/
WP-DF100LTF W-UDF280SNE(2)
WP-DF112MWX W-DF250MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF132STX W-UDF280MNE(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF132MVX W-DF280SN(3) http://lamgiaphu.com/
WP-DF160MR1) W-UDF315SNE(2)
WP-DF160LU(1) W-DF280MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-DF180ME W-UDF315MNE(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF180LM(1) W-DF315SN(3) http://lamgiaphu.com/
WP-UDF200LNX W-UDF315MN(2)
WP-DF200LNX W-DF315MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-UDF225SR(2) W-UDF315MP(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF225SR(3) W-DF315MP(3) http://lamgiaphu.com/
WP-UDF225MN(2) W-UDF315LN(2)
WP-DF225MN(3) W-DF315LN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WP-UDF250MPE W-UDF315LN(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WP-DF250SP W-DF315LN(3) http://lamgiaphu.com/
WU-DF80ME W-UDF355SG(2)
WU-DF80MS W-DF355SG(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WU-DF90LRX W-UDF355SJ(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF90LWX W-DF355SJ(3) http://lamgiaphu.com/
WU-DF100LS W-UDF355SN(1)
WU-DF100LTF W-DF315SN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WU-DF112MT W-UDF355MJ(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF132STX W-DF355MJ(3) http://lamgiaphu.com/
WU-DF132MVX W-UDF355MN(2)
WU-DF160MJ W-DF355MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors
WU-DF160LR(1) W-UDF355LN(2) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF180ME W-DF355LN(3) http://lamgiaphu.com/
WU-DF180LJ W-DF80ME(1)
WU-DF200LNX W-DF80MG(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF200LNX W-DF90SE(1) Brook Crompton Vietnam Distributor
WU-DF225SN(2) W-DF90LK(1) http://lamgiaphu.com/
W-DF225SN(3) W-DF100LJ(1)
WU-DF225MN(2) W-DF100LR(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors
W-DF225MN(3 W-DF112MS(1) Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DA56MA W-DF132SJ(1) http://lamgiaphu.com/
B-DA56MB W-DF132MR(1)
B-DA63MA W-DF160MJ(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA63MB W-DF160LR(1) Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DA71MA W-DF180ME(1) http://lamgiaphu.com/
B-DA71MB W-DF180LJ(1)
A-DA80MA W-UDF200LNX(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DA80MB W-DF200LNX(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA90SA W-UDF225SN(2) http://lamgiaphu.com/
A-DA90LA W-DF225SN(3)
A-DA100LA W-UDF225MN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DA112MA W-DF225MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA132SA W-UDF250MNE(2) http://lamgiaphu.com/
A-DA132SB W-DF250SN(3)
A-DA160MA W-UDF280SNE(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DA160MB W-DF250MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA160LA W-UDF280MNE(2) http://lamgiaphu.com/
B-DA56MA W-DF280SN(3)
B-DA56MB W-UDF315SNE(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA63MA W-DF280MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DA63MB W-UDF315MNE(2) http://lamgiaphu.com/
B-DA71MA W-DF315SN(3)
B-DA71MB W-UDF315MN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA80MA W-DF315MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA80MB W-UDF315MP(2) http://lamgiaphu.com/
A-DA90SA W-DF315MP(3)
A-DA90LA W-UDF315LN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DA100LA W-DF315LN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA100LB W-UDF315LN(2) http://lamgiaphu.com/
A-DA112MA W-DF315LN(3)
A-DA132SA W-UDF355SG(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DA132MA W-DF355SG(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA160MA W-UDF355SJ(2) http://lamgiaphu.com/
A-DA160LA W-DF355SJ(3)
B-DA63MA W-UDF355SN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA63MB W-DF355SN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DA71MA W-UDF355MJ(2) http://lamgiaphu.com/
B-DA71MB W-DF355MJ(3)
B-DA80MA W-UDF355MN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA80MB W-DF355MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA90SA W-UDF355LN(2) http://lamgiaphu.com/
A-DA90LA W-DF355LN(3)
A-DA100LA W-EF90-100L Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DA112MA W-EF112M Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA132SA W-EF132S/M http://lamgiaphu.com/
A-DA132MA W-EF160-180L
A-DA132MB WU-EF200L Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DA160MA WU-EF225S Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DA160LA WU-EF225M http://lamgiaphu.com/
B-DA71MA WU-EF250MNE
B-DA71MB WU-EF280SNE Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA80MA WU-EF280MNE Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DA80MB WU-EF315SNE http://lamgiaphu.com/
B-DA90S WU-EF315MNE
B-DA90LA WU-EF315M Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA100LA WU-EF315L Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DA100LB European frame http://lamgiaphu.com/
B-DA112MA W-EF90-100L
B-DA132S W-EF112M Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DA132M W-EF132S/M Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DA160MA W-EF160-180 http://lamgiaphu.com/
B-DA160MB W-EF200L
B-DA160L W-EF225S Brook Crompton Americas - Electric Motors
B-DF71MA W-EF225M Brook Crompton Vietnam Distributor
B-DF71MB W-EF250S http://lamgiaphu.com/
A-DF80MA W-EF250M
A-DF80MB W-EF280S Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DF90SA W-EF280M Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DF90LA W-EF315S http://lamgiaphu.com/
A-DF100LA W-EF315M
A-DF112MA W-EF315L Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DF132SA W-EF90SG Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DF132SB W-EF90SG http://lamgiaphu.com/
A-DF160MA W-EF90LM
A-DF160MB W-EF100LR Brook Crompton Americas - Electric Motors
A-DF160LA W-EF112MG Brook Crompton Vietnam Distributor
A-DF180MA W-EF132SF http://lamgiaphu.com/
A-DF200LA W-EF132SJ
A-DF200LB W-EF160MF Brook Crompton Americas - Electric Motors
AU-DF225M W-EF160MJ Brook Crompton Vietnam Distributor
AU-DF250M W-EF160LR http://lamgiaphu.com/
AU-DF280S W-EF180ML
AU-DF280MA WU-EF200LN Brook Crompton Americas - Electric Motors
AU-DF315SA W-EF200LN Brook Crompton Vietnam Distributor
AU-DF315MA WU-EF200LN http://lamgiaphu.com/
AU-DF315LA W-EF200LN
AU-DF315LB WU-EF225MN Brook Crompton Americas - Electric Motors
AU-DF355M W-EF225MN Brook Crompton Vietnam Distributor
AU-DF355L WU-EF250MNE http://lamgiaphu.com/
AU-DF355LA W-EF250SN
BU-DF355LB WU-EF280SNE Brook Crompton Americas - Electric Motors
BU-DF355LC W-EF280MN Brook Crompton Vietnam Distributor
BU-DF400LA WU-EF280MNE http://lamgiaphu.com/
BU-DF400LB W-EF280SN(3)
2-EDA71MG WU-EF315SNE Brook Crompton Americas - Electric Motors
2-EDA71MK W-EF280MN Brook Crompton Vietnam Distributor
2-EDA71MR WU-EF315MNE http://lamgiaphu.com/
2-EDA80MF W-EF315SN
2-EDA80MK WU-EF315MN Brook Crompton Americas - Electric Motors
2-EDA90SJ W-EF315MN Brook Crompton Vietnam Distributor
2-EDA90LS WU-EF315MP http://lamgiaphu.com/
2-EDA71MG W-EF315MP
2-EDA71MK(1) WU-EF315LN Brook Crompton Americas - Electric Motors
2-EDA71MR(1) W-EF315LN Brook Crompton Vietnam Distributor
2-EDA80MG WU-EF315LN http://lamgiaphu.com/
2-EDA80MR W-EF315LN
2-EDA90LK(1) 2-TDA80MR Brook Crompton Americas - Electric Motors
2-EDA90LT(1) 2-TDA90SK Brook Crompton Vietnam Distributor
2-TDA71MG 2-TDA90LT http://lamgiaphu.com/
2-TDA71MK TDA100LZ
2-TDA71MR PDA63SF Brook Crompton Americas - Electric Motors
2-TDA80MF PDA63SF Brook Crompton Vietnam Distributor
2-TDA80MK 2-PDA71MG http://lamgiaphu.com/
2-TDA90SJ 2-PDA71MK
2-TDA90LS 2-PDA71MR Brook Crompton Americas - Electric Motors
TDA100LZ 2-PDA80MF Brook Crompton Vietnam Distributor
2-TDA71MJ 2-PDA80MK http://lamgiaphu.com/
2-TDA71MK 2-PDA90SJ
2-TDA71MR 2-PDA90LS Brook Crompton Americas - Electric Motors
2-TDA80MG PDA63SF Brook Crompton Vietnam Distributor
PDA63SG http://lamgiaphu.com/

Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

Đặt uy tín lên hàng đầu

Chia sẽ qua twitter bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua MySpace bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua google bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua LinkedIn bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua facebook bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua stumbleupon bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua icio bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua digg bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua yahoo bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua yahoo bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua yahoo bài: Brook Crompton PumpsChia sẽ qua yahoo bài: Brook Crompton Pumps
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.